תעודת יושר: כיצד ניתן למחוק רישום פלילי מנתוני משטרת ישראל?

רישום פלילי נשכח עשוי לפגוע בכם כאשר אתם מחפשים עבודה או להשפיע על מעמדכם החברתי. כיצד מוחקים רישום כזה ולמה כדאי להתייעץ עם עורך דין לשם כך?

12/02/2016

לא מעט אזרחים נושאים על גבם "רישום פלילי" בשל אירוע כזה או אחר בעברם, גם כשאירוע זה עשוי להיות שולי ביותר. רישום זה עלול לפגוע בסיכוייהם לעסוק במקצועות ובעבודות הדורשים עבר ללא רבב, ואף יכול במקרים מסוימים לפגוע בשמם הטוב וביחס החברה כלפיהם. גם אזרחים מן השורה, שמעולם לא הורשעו בעבירה פלילית, מחזיקים לעיתים ברישום משטרתי בעקבות עניין עליו נחקרו בעבר במשטרה, אף אם אשמתם מעולם לא הוכחה על ידי בית המשפט, ואפילו במקרים בהם השאלה בדבר אשמתם לא הגיעה כלל לדיון.

מצב זה מתאפשר כיוון שמלבד מאגר הרישומים הפליליים בגין הרשעות, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים – התשמ"א, 1981, בסמכות המשטרה לנהל מאגר נוסף ובו מידע על תיקים הנמצאים בחקירה ועל תיקים בהם הסתיימה החקירה אך הוחלט על ידי המשטרה, או על ידי התביעה, שלא להגיש כתב אישום (תיקים שהם למעשה סגורים).

משמעות הדבר היא כי אם נסגר נגד אדם תיק במשטרה מסיבה של "חוסר עניין לציבור" או "חוסר ראיות", הרישום עדיין מופיע במרשם המשטרתי.

כיצד פועלים למחיקת רישום כזה? היכנסו להמשך הכתבה בנושא מחיקת רישום פלילי