נגזר דינו של ריקו שירזי שיוצג על ידי משרדנו

תשע שנות מאסר שירוצו בחופף למאסר קיים

30/07/2017

נגזר דינו של ריקו שירזי שיוצג על ידי משרדנו
בשבוע שעבר רשם משרדנו הצלחה נוספת כאשר נגזר דינו של ריקו שירזי לתשע שנות מאסר בפועל. בהמשך להליך הגישור אצל השופט בני שגיא הוסכם בין באי כוחו של שירזי - עורכי הדין טומי נדשי ותומר אשש - לבין הפרקליטות, שביקשה תחילה לייחס לשירזי את רצח גיא יחזקאל וניסיון רצח אסי אבוטבול בפראג, כי עונש המאסר יהיה עד 12 שנים וחצי וירוצה בחופף לעונש ששירזי כבר מרצה בגין עבירות כלכליות.

בשבוע שעבר, כאמור, הוקרא גזר הדין בבית המשפט המחוזי בתל אביב והרכב השופטים, גלעד נויטל (אב"ד), גרשון גונטובניק וטלי חיימוביץ', קבע פה אחד כי שירזי ירצה תשע שנות מאסר בפועל שירוצו בחופף למאסר הקיים. על אף דרישת התביעה לעונש של 12 וחצי שנות מאסר על שתי העבירות יחד, חילק השופט נויטל את גזר הדין לשתי העבירות בנפרד וציין בדבריו את העובדה כי שירזי שכל את בנו בנסיבות טרגיות במהלך ההליך המשפטי, דבר שמהווה עילה להקלה בעונשו.  

בכתב האישום המקורי טענה התביעה כי הרצח של גיא יחזקאל וניסיון הרצח של אסי אבוטבול הוזמנו על ידי שירזי. עורכי הדין נדשי ואשש הביאו בהליך גישור לשינוי דרמטי בעובדות ולשינוי סעיפי האישום משידול לרצח לסיוע להריגה, ומניסיון רצח לקשירת קשר בלבד, זאת לאחר שהראו כי עדויותיהם של עדי המדינה בתיק שקריות ונתגלו בהן סתירות רבות.

תקופת מאסרו של שירזי תחל מיום מעצרו בפועל, ב-21 מאי 2015, ומשום החפיפה לעונש מאסר של שמונה שנים אותו שירזי כבר מרצה, תתווסף לתקופת מאסרו למעשה כשנתיים בלבד והוא צפוי להשתחרר במאי 2024.