סוף חקירה בבדיקה תחילה

ריבוי המקרים בתקופה האחרונה בהם נחרץ דינו של אדם בפרהסיה עוד בטרם נפתחה חקירת משטרה, מעניק משנה חשיבות לעריכת הליך בדיקה מקדימה בטרם פתיחת חקירה. היועץ המשפטי לממשלה פרסם לאחרונה הנחיה המסבירה באילו מקרים יש לערוך בדיקה מקדימה לפני שיוחלט אם לפתוח בחקירה כנגד חשוד.

07/02/2016

סעיף 59 לחוק סדר הדין הפלילי מקנה לגורמי האכיפה במדינת ישראל את הסמכות לפתוח בחקירה כנגד חשוד אשר נודע כי עבר עבירה, אם בדרך של תלונה עליו ואם בדרך אחרת. המשך אותו סעיף מסייג מעט ומקנה לקצין משטרה את שיקול הדעת שלא לפתוח בחקירה משטרתית באם הדבר נמצא בסמכותה של רשות אחרת או מחוסר עניין לציבור.

עולה השאלה מהם המקרים בהם יש תשתית ראייתית מספיקה על מנת לפתוח בחקירה כלפי חשוד, מבלי לפגוע בשמו הטוב, במעמדו ובחייו במישור האישי והמשפחתי?

המקרים האחרונים שהתפרסמו באמצעי התקשורת בדבר אנשי ציבור החשודים בעבירות כאלה ואחרות, לכאורה, הביא את היועץ המשפטי לממשלה עד לאחרונה, מר יהודה ויינשטיין (עו"ד), לפרסם הנחיות ברורות בדבר עריכת בדיקה מקדימה בטרם תיפתח חקירה בעניינו של אדם, העלולה להיות בעלת השלכות מרחיקות לכת על עתידו ועל מעמדו החברתי.

משום השלכות אלה, עומדת לכל אזרח במדינת ישראל הזכות לחקירה משטרתית הוגנת ושימוע בעניינו בטרם יוגש כנגדו כתב אישום בחשד לביצוע פשע. יחד עם זאת, ובמיוחד כאשר מדובר באנשי ציבור, גם הליך זה אינו מספיק לעיתים על מנת להימנע מפגיעה בחשוד שאינה מחויבת המציאות. במציאות של ימינו, די בעצם ההחלטה על פתיחת חקירה או בחשד קל שמתעורר כנגד אדם ובפרסום בודד ברשת חברתית על מנת להצית עד מהרה להבה ציבורית אשר לכבות אותה זו משימה קשה עד בלתי אפשרית. קל וחומר נכון הדבר כאשר מדובר בפרסום שקרי אשר מונע מיצרי נקם או יריבות כזו או אחרת.

כך, משום החשיבות הציבורית הרבה שקיימת במקרים אלו, קבע היועץ המשפטי לממשלה כי במקרים בהם לעצם החקירה ישנה השלכה ציבורית - כמו למשל בחקירות כנגד ממלא תפקיד ציבורי - ניתן להקדים לפתיחה בחקירה, ולקיים הליך של בדיקה מקדימה. זאת ועוד, תלונות נגד נבחרי ציבור - כך קובעת ההנחיה – עלולות להיות מונעות מיריבות פוליטית, ולכן חשיבות הבדיקה המקדימה מקבלת משנה תוקף ועליה להיערך ביסודיות ובקפדנות יתרה עד למציאת תשתית ראייתית מספיקה לפתיחת חקירה בעניין, או לסיום הבדיקה ללא החלטה על חקירה, במקרה שלא נמצאה כזו.

לקריאת החלטת היועמ"ש במלואה: http://goo.gl/q4Dxvo