כיצד זוכה אדם שנתפס עם הירואין בכיסו?

זכויות העצור אינן המלצה. פגיעה בהן יכולה להוביל לקריסת התיק כולו.


20/12/2016

במקרה שארע לפני כשנתיים, נעצר אדם בעת שרכב על אופניו על ידי שוטרת שהחלה לתשאל אותו מבלי שהקריאה בפניו את זכויותיו ומבלי שהוסבר לו כי כל מה שיאמר עשוי לשמש כנגדו וכי הוא רשאי לשמור על זכות השתיקה.

בחיפוש שנערך על גופו נמצאה כמות קטנה של סם מסוג הירואין לצריכה עצמית. החשוד הודה מיד בפני השוטרת כי בכוונתו לצרוך את הסם, מתוך הנחה שהדבר יוביל אולי להקלה בעונשו, ונלקח למעצר וחקירה. במשך כל ההליך גם לא הובהרה לחשוד זכותו להיוועץ בעורך דין פלילי והוגש כנגדו כתב אישום בגין החזקת סם לצריכה עצמית.

הנאשם טען בבית המשפט כי התשאול לא בוצע באופן חוקי משום שלא יידעו אותו בדבר זכויותיו וכן העיכוב שלו על ידי השוטרת נעשה שלא כדין משום שלא היה, לטענתו, כל חשד סביר לביצוע עבירה מצידו.

שופטת בית משפט השלום בתל אביב, יעל פרדלסקי, קבעה בפסיקתה כי "הפגמים המצטברים באי עיכוב הנאשם ובתשאול, בו לא הודיעה השוטרת לנאשם את זכויותיו, פוגעים בזכות הנאשם להליך הוגן ומשליכים על חוקיות החיפוש, שכן ללא תשובות הנאשם בתשאול לא היה לשוטרת יסוד סביר אובייקטיבי לחשד, כי הנאשם ביצע עבירה ולפיכך, אני קובעת כי החיפוש בו נתפס הסם אינו חוקי".    

עוד הוסיפה השופטת כי "לטעמי, אין באופן בו רכב הנאשם על האופניים, בכך כי הנאשם עצר את האופנים בצומת בעת שהניידת עצרה ונראה לשוטרת לחוץ ומבוהל, ובכך שבעת שהשוטרת לאחר שביקשה מהנאשם לעצור ודיברה אתו 'משך באפו', כדי להוות יסוד סביר לחשד לביצוע עבירה על ידי הנאשם".

השופטת פסלה את הראייה (הסם) שהושגה בחיפוש לא חוקי, ובהמשך פסלה גם את הודאתו של הנאשם בטענה כי לו היה היה מוזהר כחוק ומיודע בדבר זכויותיו, ייתכן ולא היה מודה מלכתחילה בהחזקת הסם. לאור האמור, ובהיעדר ראיות אחרות (מלבד לחיפוש ולהודאה שנפסלו) זוכה הנאשם מכתב האישום.

מקרה זה מחדד את החשיבות על שמירת זכויות החשוד בעת מעצר ואת חובתם של אוכפי החוק לקיום הליך מעצר תקין תוך שמירה על כבודו של החשוד - על השוטר להזדהות בפני החשוד, להודיע לו באופן ברור כי הוא עצור וכן לפרט בפניו את עילת מעצרו. רק אם העצור מתנגד למעצר, רשאי השוטר להפעיל כוח סביר לצורך ביצוע המעצר ולערוך חיפוש בגופו ובכליו של העצור, וגם זאת באופן שישמור על כבודו ועל פרטיותו.

זכויות אלה אינן המלצה אלא קבועות בספר החוקים ותפקידן להגן על האזרח מפני התעמרות של רשויות האכיפה שלא לצורך. בכל מקרה בו נגרם לכם עוול, עמדו על זכותכם להיוועץ עם עורך דין פלילי טרם החקירה המשטרתית, ובכל מקרה זכרו כי אינכם חייבים לומר דבר במהלכה וכל דבר שכן תאמרו עשוי לעמוד כנגדכם.

לקריאת הכרעת הדין המלאה באתר Psakdin לחצו כאן.