נאשם זוכה פעמיים משום שלא נערך שימוע בעניינו. פעמיים.

עובד בנק לאומי בירושלים נאשם פעמיים בהטרדה מינית של עובדת. בשתי הפעמים האישום בוטל משום שהתביעה המשטרתית לא ערכה לו שימוע בעניין.

06/11/2016

שופט בית המשפט השלום בירושלים, שמואל הרבסט, ביטל ביום רביעי, 2.11.16 כתב אישום שהוגש כנגד עובד לשעבר בבנק לאומי בירושלים בגין מעשים מגונים בעובדת. השופט הורה לבטל את כתב האישום משום שהתביעה הגישה אותו מבלי שהקנתה זכות שימוע לנאשם כמתחייב בחוק.

כתב האישום שבוטל הוא השני שמוגש כנגד הנאשם בגין אותן עבירות. לפני כארבע שנים הוגש כתב אישום כנגד האיש בגין אותן עבירות, ולאחר שגם אז לא ניתנה לו זכות שימוע, קבע השופט בדיון שנערך לפני כשנתיים כי "התרופה הראויה היא ביטולו של כתב האישום", והוסיף: "אני מודיע לנאשם שזכות השימוע עומדת לו כחוק".

בדיון שהתקיים ביום רביעי בבית המשפט השלום בירושלים הציג עורך דינו של הנאשם מכתב ששלח לאגף התביעות בעניין זה וציין כי לא זכה למענה וכתב אישום חדש הוגש בתחילת השנה שעברה. על אף טענת נציג התביעות בבית המשפט לפיה: "לטעמי לא די היה במשלוח הפקס. היה צורך להתקשר. יש לנו פקסים רבים במערכת", לא קיבל השופט את עמדתו וביטל בשנית את כתב האישום.

נזכיר כי לפני כעשר שנים תוקן החוק באופן המקנה לכל חשוד (שלא נתון במעצר) את הזכות לעריכת שימוע בעניינו בטרם הגשת כתב אישום על עבירה מסוג פשע. העיקרון מאחורי חוק זה הוא מתן הזדמנות לחשודים לשכנע את מוסדות התביעה להגיש כנגדם כתב אישום פחות חמור או להימנע כלל מהגשתו.

על אף התיקון, בשורת השוויון עדיין רחוקה מיישום מלא. פרקליטות המדינה טרם גיבשה מדיניות אחידה, סדורה ונהירה בעניין הליכי שימוע ואופן ביצועם, והיא עדיין מבצעת הליכים אלה לחשודים באופן לא שוויוני ופוגעת אגב כך בזכויות המגיעות להם על פי חוק.

לפני כשנה הוגש דו"ח ליועץ המשפטי לממשלה על ידי השופטת בדימוס הילה גרסטל, נציבת הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות, וממנו עלה כי סיכוייו של חשוד המיוצג על ידי עורך דין למצות את זכויותיו כחוק עולים בעשרות אחוזים על סיכויו של חשוד אשר אינו מיוצג - פחות מ 15% מהחשודים שאינם מיוצגים זכו להליך שימוע בעניינם.

תוכן הדברים וממצאי הבדיקה מדגישים ביתר שאת את החשיבות שבייצוג על ידי עורך דין פלילי מנוסה בהליכי שימוע, באופן שמשפר עד מאוד את מיצוי זכות השימוע לחשוד בטרם הגשת כתב אישום ובמקרים רבים אף עשוי להביא לאי הגשת כתב אישום או לביטולו.


לקריאת הכתבה המלאה: https://goo.gl/ITxfHT