חיפוש? בהתאם לחוק בבקשה

בתחילת השנה אושר במליאת הכנסת "חוק המישוש". זמן טוב לבדוק מה אתם באמת יודעים על זכויותיכם בנושא.

24/07/2016

לפני מספר חודשים אושר, לאחר דיון ציבורי נוקב, חוק המישוש, או בשמו המלא "חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור". החוק מעניק לגורמי האכיפה, ובראשם משטרת ישראל, את הסמכות לחפש על גופו של אדם או קבוצת אנשים במקרה שעל פי שיקול דעתו של השוטר בשטח, מתעורר חשד לביצוע מעשי אלימות. בנוסף, מאפשר החוק למפקד מחוז משטרתי להכריז על מקום שקיים בו חשש לפעילות חבלנית עוינת ולבצע חיפוש למציאת נשק על כל אדם השוהה במקום זה.

מבלי להיכנס לוויכוח המוסרי שגורר חוק מעין זה, חשוב לזכור כי לאחר שהחוק עבר את תהליך החקיקה המלא, לרבות שלוש קריאות במליאת הכנסת, הוא חל על כולם, גם על מי שלא מסכים איתו. יחד עם זאת, למרות הרחבת סמכויות המשטרה בנושא, לחיפוש על גופו או בכליו של אדם יש כללים ברורים וזכויות השמורות לו, ועל מבצעי החיפוש לעמוד בהם.

ראשית, יש צורך ב- "חשד סביר" העולה מן החשוד לביצוע מעשה אלימות או להחזקת נשק שלא כדין וגם אז נדרשת הסכמתו של החשוד, או לכל הפחות חובת ידוע מצד השוטר כי החשוד לא חייב להסכים לחיפוש. חיפוש מתחת לבגדים התחתונים אינו מותר והוא ייעשה רק בהוראת קצין משטרה, אשר הסביר לחשוד כי במידה שיסרב החיפוש ייעשה בכוח.

חיפוש גופני חייב להיעשות במקום ובדרך שיבטיחו את שמירת כבודו, פרטיותו ובריאותו של מושא החיפוש (לא באמצע הרחוב למשל), וכמו כן נאסר על השוטר לחשוף בפרהסיה חלקי גוף שבדרך כלל הם מוסתרים. חיפוש בגופו של חשוד ייערך רק על ידי בן מינו (להוציא מקרים בהם עיכוב החיפוש יהווה סכנה של ממש לשלום הציבור).

הרחבת סמכויות גורמי האכיפה אין פירושה ביטול זכויותיכם כאזרחים, גם אם נחשדתם בביצוע עבירה. לכל אדם זכויות השמורות לו לפי חוק וחובה על גורמי האכיפה לשמור על זכויות אלו ועל כבודו של האדם החשוד לאורך כל התהליך, גם אם אינו מוביל למעצר (חיפוש אינו מותנה במעצר).

בכל מקרה שבו יש חשש שהופרו או נפגעו זכויותיך, מומלץ להתייעץ בהקדם עם עורך דין פלילי המתמצא בחוק ויודע לעמוד על זכויות החשודים לפרטיהן, בין אם ביצעו עבירה ובין אם לאו.