הקץ לעינויי הדין?

שרת המשפטים מקדמת הצעת חוק שעשויה לחולל מהפכה של ממש בעולם המשפט

08/06/2016

הקץ לעינויי הדין?
האם הגיע הקץ לעינויי הדין מצד המשטרה והפרקליטות? העיתון 'ידיעות אחרונות' חשף השבוע יוזמה חדשה של שרת המשפטים, איילת שקד, המבקשת לשים סוף לסחבת בחקירות המשטרה ובהחלטות הפרקליטות. על פי הצעת החוק המסתמנת, יוגבל הן זמן החקירה המשטרתית והן פרק הזמן הכולל מסיום החקירה ועד להחלטת הפרקליטות על הגשה או אי הגשה של כתב אישום.

שקד מתכננת לעגן בהצעת החוק הממשלתית מסגרת זמנים קבועה למיצוי הליכי חקירה ולהחלטה על הגשת/אי הגשת כתב אישום בהתאם לחומרת התיק הנדון. בעבירות שהעונש עליהן הוא עד שלוש שנות מאסר, מציעה הצעת החוק להגביל את חקירת המשטרה לתשעה חודשים, וכך גם את זמן החלטת הפרקליטות, כך שבסך הכל משך הזמן מתחילת החקירה ועד לקבלת החלטה יעמוד על שנה וחצי.

בעבירות שהעונש עליהן הוא עד עשר שנות מאסר, לא תימשך חקירת המשטרה יותר מ-18 חודשים והחלטת הפרקליטות תינתן תוך שנה מסיום החקירה. בעבירות חמורות, בהן העונש הוא מעל עשר שנות מאסר, חקירת המשטרה תוגבל גם כן לשנה וחצי, אך החלטת הפרקליטות לא תוגבל. הנימוק לכך מוסבר בדברי ההסבר להצעת החוק: "בעבירות שהעונש בגינן הוא יותר מעשר שנות מאסר, האינטרס הציבורי במיצוי הליכי החקירה ובגילוי האמת גובר על אינטרס החשוד בקציבת משך זמן החקירה. על כן, בעבירות אלו מן הראוי שלא יוגבל משך זמן החקירה".

ההליך המשפטי במדינת ישראל עשוי להיות לעיתים ארוך ומייגע. חשודים נאלצים להמתין זמן רב, לפעמים שנים רבות, עד להחלטה בעניינם, לעבור עינויי דין, חקירות צולבות ועוגמות נפש רבות. ההשלכות של הליך כזה עשויות להיות לא נעימות במקרה הקל והרסניות במקרים גרועים יותר  - פגיעה בשמו הטוב של החשוד, איבוד מקור הפרנסה, פגיעה במשפחתו ונזקים כלכליים.

הצעת החוק של שרת המשפטים עשויה להיות צעד ראשון חשוב בהסדרת ההליך המשפטי במדינת ישראל ועיגונו בתוך מסגרת זמנים מסודרת, שתייעל את הליכי החקירה ותמנע מקרים רבים בהם חשודים נאלצים להיגרר אחר סחבת משפטית, לעיתים על לא עוול בכפם.