על עבירות רכוש וכיצד מתמודדים עמן

מה נחשב לעבירות רכוש ומהו ההבדל בין פריצה, שוד, גניבה ומעורבות בביצוע עבירות רכוש?

15/05/2016

על עבירות רכוש וכיצד מתמודדים עמן
עבירות רכוש הן למעשה עבירות פליליות "קלאסיות", אשר נעשות מתוך כוונה תחילה לפגוע ברכושו של אדם אחר או לשלול ממנו את זכויותיו ברכוש. הדין הפלילי מגדיר כעבירות רכוש שורה של עבירות בגינן ניתן להעמיד אדם לדין. חומרת העבירות תלויה בנסיבות המקרה, במהות הפגיעה בקורבן, באופי ביצוע העבירה, בהיקף הרכוש וכדומה. עבירות הרכוש הנפוצות ביותר הן פריצה, שוד, גניבה והחזקת רכוש גנוב.

עבירות רכוש נושאות לעיתים בחובן גם עבירות אלימות, ובמקרים אלו העבירה נחשבת לחמורה יותר (דוגמת שוד). בהתאם, מגלים בתי המשפט סובלנות נמוכה מאוד לעבירות רכוש ופעמים רבות הרשעה בעבירות רכוש גוררת מאסר בפועל של הנאשם.

מה נחשב לעבירות רכוש ומה חשיבות הייעוץ המשפטי אם הואשמתם בעבירות אלה - מוזמנים לקרוא את המאמר המלא שלי מאתר nrg.